JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat z dnia 24 marca 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będzie prowadzone kształcenie na odległość.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do jego realizowania zgodnie z nowym planem zajęć.

 Rodziców i uczniów proszę o sprawdzanie informacji wysyłanych za pomocą idziennika.

 Katarzyna Cielas

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

KOMUNIKAT z dnia 11.03.2020r.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie w dniach 12 - 25 marca 2020 r. zostają zawieszone.
Proszę o śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych za pośrednictwem idziennika oraz zamieszczanych na stronie www Szkoły.

Proszę o uważne zapoznanie się z komunikatem MEN 

Katarzyna Cielas
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Drzwi otwarte - zapraszamy

Lekcje pokazowe

                                                                                                                                                                                                             

3 marca gościliśmy w naszych progach uczniów klas ósmych ze złotowskich i okolicznych szkół podstawowych. Brali udział w "Zajęciach z jajem" w pracowniach chemicznej, biologicznej i geograficznej oraz warsztatach teatralnych. Mamy nadzieję, że zarazili się u nas....pasją  zdobywania wiedzy.

Zdjęcia możecie oglądać tutaj

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja