JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

„EKONOMIA WOBEC KRYZYSÓW…” w ocenie uczniów

Jak co roku, uczniowie naszej Szkoły zostali zaproszeni do udziału w kolejnej edycji olimpiady, która organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. Należy ona do największych i najważniejszych przedsięwzięć z zakresu edukacji ekonomicznej. Tegoroczna, XXXIV Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, odbywa się pod hasłem: „Ekonomia wobec kryzysów. Gospodarcze i społeczne skutki pandemii”. Honorowy patronat nad Olimpiadą objął Prezes Narodowego Banku Polskiego. Celem przedsięwzięcia jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. W zawodach szkolnych najwyższą sumę punktów zdobył uczeń klasy II E, Maksymilian Kaaz. W ten sposób zakwalifikował się do zawodów okręgowych, które odbyły się 23 lutego 2021 r. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w dyscyplinach naukowych: ekonomia, finanse i nauki o zarządzaniu. Maksymilianowi życzymy owocnych przygotowań i powodzenia w zmaganiach olimpijskich!

Autor Wiesława Polanin

„STATYSTYKA MNIE DOTYKA…”

Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne zaprosili uczniów do udziału w V edycji Olimpiady Statystycznej. Olimpiada Statystyczna jest olimpiadą o zasięgu ogólnopolskim, obejmuje dziedzinę nauk ekonomicznych w następujących dyscyplinach naukowych: ekonomia, administracja oraz handel. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych i rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł i narzędzi analizy statystycznej. Olimpiada ma charakter trójstopniowy. Etap szkolny odbył się 5 listopada, a okręgowy 10 grudnia 2020 r. W zawodach szkolnych, a następnie okręgowych, naszą szkołę reprezentował uczeń klasy I a, Jakub Zamczyk. Zamiłowanie do nauk ścisłych zachęciły Jakuba do zdobywania wiedzy i doświadczenia poprzez olimpiady i konkursy już od początku procesu edukacji w liceum. Gratulujemy Jakubowi wysokich wyników i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach!

Autor Wiesława Polanin

CZY RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ…?

W bieżącym roku szkolnym Europejski Konkurs Statystyczny jest organizowany w 16 europejskich krajach. Do rywalizacji zgłosiło prawie 270 drużyn z Polski i ponad 2500 zespołów z pozostałych 15 państw. Celem Konkursu jest podniesienie świadomości młodych obywateli Europy na temat wartości i znaczenia oficjalnych statystyk dla społeczeństwa, a także promowanie pracy zespołowej i współpracy między uczniami.

Konkurs ma charakter zespołowy i składa się z części krajowej i europejskiej. Część krajowa odbywa się w dwóch językach: po polsku i częściowo po angielsku. Składa się z dwóch etapów: rozwiązywania testu on- line oraz analizy zbioru danych i na jej podstawie przygotowania prezentacji wyników. Część europejska wymaga przygotowania dwuminutowego filmu na zadany temat.

Testy zostały opublikowane 26 stycznia o godzinie 12:00 i były dostępne do 10 lutego. Naszą Szkołę reprezentują dwa zespoły – „ELO-ZLOTOW” i „AWANGARDA” – składające się z sześciorga uczniów klasy I a.

W nadchodzącym tygodniu, 17 lutego, zostaną ogłoszone wyniki I etapu. Trzymamy kciuki!

Autor Wiesława Polanin

Komunikat z 12 lutego 2021 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki od 15 do 28 lutego 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Obowiązuje plan opublikowany w dzienniku elektronicznym.

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja