JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będzie nadal, to jest od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r., prowadzone kształcenie na odległość.

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do jego realizowania zgodnie z planem zajęć.

Rodziców i uczniów w proszę o sprawdzanie informacji wysyłanych za pomocą idziennika.

Katarzyna Cielas

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja