JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat z dnia 4 czerwca 2020 r.

Informuję, że w związku z  przeprowadzanymi egzaminami maturalnymi, w dniach 8, 9, 10 czerwca  2020 r., nie będą się odbywały zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia zostaną wznowione 15 czerwca i będą się odbywały w tym samym trybie do 26 czerwca 2020 r.

Katarzyna Cielas

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja