JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat z 18 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z dodatnim wynikiem na obecność koronawirusa SARS-COV-2 u jednego nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, wystąpiłam o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie i o zgodę Organu Prowadzącego – Powiatu Złotowskiego – na zawieszenie zajęć w szkole i ich realizację z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od poniedziałku, 19 października 2020 r.

Katarzyna Cielas

Dyrektor Szkoły

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja