JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat nr 2 z 18 października 2020 r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1604 t.j. z dnia 2020.09.17), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, zawieszam na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie w okresie od 19 do 23 października 2020 roku ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

W okresie czasowego zawieszenia zajęć zadania w I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Katarzyna Cielas

Dyrektor Szkoły

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja