JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

OLIMPIADA FILOZOFICZNA

Okręgowa Komisja Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Filozoficznej. 

Wszelkie informacje dotyczące tego przedsięwzięcia wraz z zakresami tematycznymi i sugerowaną bibliografią można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Filozoficznego ptfilozofia.pl oraz w informatorze dostępnym w bibliotece szkolnej.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja