JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

III Forum Młodzieży

Dnia 28.10.2019r. w złotowskim Urzędzie Miasta odbyło się już trzecie z kolei Forum Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowała czwórka uczniów: Zuzanna Gruba, Wiktoria Brewka, Juliusz Sosnowski oraz Miłosz Wiśniewski. Tegoroczna edycja miała na celu uświadomienie dzieciom, ale również dorosłym, że osoby z niepełnosprawnością to tacy sami ludzie jak wszyscy inni, odgrywający bardzo ważną rolę w społeczeństwie. Najpierw każda ze szkół zaprezentowała swój projekt, a następnie wszyscy uczniowie zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy, w których przeprowadzili tzw.”burzę mózgów”. Zadanie polegało na stworzeniu pomysłów, które mogłyby polepszyć integrację z osobami niepełnosprawnymi w naszym najbliższym otoczeniu , czyli środowisku lokalnym. To spotkanie z pewnością przyniosło młodzieży wiele korzyści i pozwoli na dalsze rozwijanie działań w kształtowaniu postaw społecznych wobec osób niesamodzielnych.

Tekst Wiktoria Brewka, zdjęcia Karol Potap,

    

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja