JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

7 listopada  przypadała 155 rocznica urodzin naszej patronki – Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z tym piątek, 8 listopada był Świętem Szkoły. Tego dnia uczciliśmy również 101 rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się podniosłym momentem – przekazaniem sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu. Nowy chorąży złożył ślubowanie na sztandar. Nasze święto zaszczycili swą obecnością znamienici goście: senator RP Mieczysław Augustyn z małżonką, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Krzysztof Doroszuk, dyrektorzy powiatowych placówek oświatowych, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły. Ważnym momentem było wręczenie stypendium „Absolwenci Absolwentom”, którego fundatorami są Maria i Mieczysław Augustynowie. W tym roku Kapituła przyznała stypendium Zofii Jarosz.  Pani Helena Agatowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wręczyła podziękowania dla młodzieży, która w formie wolontariatu pomaga w nauce uczniom szkół podstawowych.Program artystyczny, przygotowany przez nauczycieli i młodzież, nawiązywał do Święta Niepodległości oraz do Kobiety Niezwykłej czyli Marii Skłodowskiej-Curie. Na scenie pojawił się chór, Polska i sama Maria Skłodowska, z którą korespondentka szkolnej gazetki „Lokomotywa” przeprowadziła wywiad. Klasy pierwsze i drugie wzięły udział w konkursie na plakat przedstawiający naszą patronkę. Wystawa plakatów towarzyszyła uroczystości. Zwycięzcą została klasa IA.

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja