JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

KONKURS "POZNAŃSKIE DZIEWIĄTKI"

"…poezja musi być obecna i musimy zatrzymać się na tę jedną sekundę, by móc ją dostrzec, nawet w najbardziej banalnych zdarzeniach…" - N.H. Kleinbaum Stowarzyszenie umarłych poetów

"Ocalić od zapomnienia" - tak brzmiało przewodnie hasło XI Wielkopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Poznańskie  Dziewiątki" organizowane przez IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu, w którym 02.03.2020r. wzięli udział reprezentanci naszej szkoły. Celem konkursu było wzbudzanie zainteresowania poezją polską, rozwijanie  uzdolnień recytatorskich uczniów oraz kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego. Zaprezentowało się niemal 70 uczestników. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, aby wyłonić zwycięzców i wyróżnionych uczniów, ponieważ poziom recytacji był bardzo wysoki. Każdemu z reprezentantów naszej szkoły udało się otrzymać nagrodę. Kinga Kotowicz uzyskała II miejsce, a wyróżnienie osiągnęli Wiktoria Brzezińska i Wojciech Gronowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Tekst Wiktoria Brzezińska

Fot. ILO

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja