JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2021/2022

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia” – tymi słowami Marii Skłodowskiej-Curie społeczność szkolna I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie oficjalnie zainaugurowała rok szkolny 2021/2022.

Po 67 dniach wakacyjnego odpoczynku w szkolne mury powrócili uczniowie klas drugich i trzecich oraz szczególnie gorąco powitano uczniów klas pierwszych, którzy dopiero od dzisiaj rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w I LO.

 Początek roku szkolnego zawsze jest momentem, który skupia w sobie wiele różnych planów, oczekiwań i marzeń, ale przede wszystkim stwarza on doskonałą okazję do tego, by rozpocząć ich urzeczywistnianie. Jak najlepszych efektów tejże pracy, wrażliwości, ciekawości oraz pasji poznawczej życzyła  uczniom zarówno Pani Dyrektor Katarzyna Cielas, jak i pani Małgorzata Sameć – Wicestarosta Złotowski.

Wierzymy w to, że rozpoczynający się właśnie rok szkolny 2021/2022 będzie spokojny,  owocny i spełnią się wszystkie nasze oczekiwania.

Zdjęcia z uroczystości

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja