JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Ogólniada 2018

Sukces Uli

"Klubowicze do klawiatur!" - to konkurs na recenzję organizowany dla czytelników należących do Dyskusyjnych Klubów Książki  działających przy bibliotekach publicznych w całej Polsce. DKK działa w Złotowie pod patronatem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida. W każdym miesiącu Instytut Książki wyłania laureatów w dwóch kategoriach (młodzież i dorośli). W styczniu nagrodę za recenzję książki pt. "On" otrzymała Urszula Chodera z kl. III A. Gratulujemy!
 

Nasi uczniowie w Wuppertal

 
Pozdrowienia od grupy przebywającej w ramach wymiany w szkole partnerskiej Gymnasium Am Kothen w Wuppertalu. Wkrótce więcej informacji i zdjęć.

Alicja Heimann i Ireneusz Brewka - opiekunowie grupy

Zajęcia z fizyki na UAM w Poznaniu

  
Kolejny wyjazd maturzystów z klasy III a na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem na zajęcia na Wydziale Fizyki pojechała z nimi trójka uczniów z klasy IIA. Nasi przyszli absolwenci mogli wykazać się zdobytą dotychczas wiedzą i pokierować swoich młodszych kolegów w wykonywaniu badań i pomiarów na ćwiczeniach, które poznali podczas swoich wcześniejszych wyjazdów.

tekst i foto: Wojciech Wegner

Doświadczenia młodych chemików

  
Ostatnie dwa dni przed feriami uczniowie klasy maturalnej III C I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Samodzielnie wykonywali ciekawe, czasami wybuchowe doświadczenia, przewidziane w programie nauczania. Podczas jednej z sesji ćwiczeniowych otrzymali własne kolorowe, pachnące mydła. Doświadczenia, które wykonywali pozwoliły lepiej poznać, zrozumieć i zapamiętać zagadnienia z chemii. Wracają pełni wrażeń z jeszcze większym zapałem do nauki.

tekst i fot. Iwona Ciemińska - nauczycielka chemii

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...