JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Nasz udział w obchodach Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018

  
Dnia 15 maja 2018 r. w Centrum Turystyki Kulturowej TARKT w Bramie Poznania, uczniowie: Bartłomiej Dolla i Szymon Skonieczny z klasy 2b i Klaudiusz Barabasz z 1b wraz z panią dyrektor Katarzyną Cielas i profesorem Janem Linke, mieli przyjemność uczestniczyć w prelekcji "Przyszłość przeszłości” profesora zwyczajnego dr. hab. Jacka Purchli z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, przewodniczącego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Wykład został zorganizowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania. Słuchaczami były sławne polskie osobistości, premier Hanna Suchocka, prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, potomek generała Jana Henryka Dąbrowskiego – hrabia Krzysztof Mańkowski, wnuk generała Franciszka Kleeberga – Piotr Kleeberg. Wykład poświęcony był dziedzictwu kulturowemu, ewolucji pojęcia dziedzictwa kulturowego i szeroko rozumianej spuścizny kulturowej. Profesor podkreślał, jak jest ono chronione w Polsce i na świecie oraz jaką ma wartość dla Europejczyków i Polaków. Często odwoływał się do porównania dwóch ważnych miast polskich – Krakowa i Poznania. Prezentacja była bogato ilustrowana, między innymi zdjęciami zabytków z światowej listy UNESCO. Po wykładzie słuchacze zadawali pytania. Odpowiedź na jedno z nich skłoniła nas do refleksji, że wszyscy powinniśmy zadbać o nasze dziedzictwo kulturowe. Debata zakończyła się komentarzem profesora Waldemara Łazugi – kierownika Zakładu Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na spotkanie z którym czekamy w naszej szkole, podczas obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

aut.: Bartłomiej Dolla i Szymon Skonieczny
fot. Katarzyna Cielas

 

Gala rozdania świadectw ukończenia szkoły

  
27 kwietnia o godzinie 11.00 rozpoczęła się uroczystość pożegnania maturzystów. W podniosłej ale i radosnej atmosferze na sali sportowej zebrało się liczne grono: grono pedagogiczne, absolwenci i ich rodzice, koledzy i koleżanki z klas młodszych. Wśród zaproszonych gości znaleźli się senator Mieczysław Augustyn (absolwent szkoły i fundator stypendium dla najlepszego absolwenta), wicedyrektor wydziału oświaty Krzysztof Doroszuk, komendant  powiatowy policji w Złotowie mł. insp. Robert Chwedczyk, przewodnicząca Rady Rodziców Bożena Lewandowska. Najbardziej podniosłym momentem uroczystości było wręczenie przez panią dyrektor Katarzynę Cielas świadectw z wyróżnieniem. Była to też ważna chwila dla rodziców, którzy nie kryli wzruszenia. Wręczono ponad sto dwadzieścia dyplomów i podziękowań za różne formy aktywności i pracy na rzecz szkoły i lokalnego środowiska: wolontariat, działalność artystyczną i dziennikarską, pracę w samorządzie szkolnym, za opiekę nad sztandarem, nagłośnieniem, reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, prowadzenie FB a także za serwis fotograficzny podczas różnych uroczystości szkolnych. W imieniu maturzystów ze szkołą pożegnała się Agata Koniarek, która m.in. powiedziała ważne słowa: "być Kirijczykiem to brzmi dumnie". Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, równie wyczekiwana przez wszystkich: 10. edycja rozdania Marysiek. Statuetki odebrali: Karolina Pawlak w kategorii „dusza towarzystwa”, Izabela Kozak w kategorii „wszystko załatwiacz”, Wojciech Rzeczycki jako „mistrz ciętej riposty”, Marta Peplińska w kategorii „największy talent” oraz Eryk Kulengowski jako „Champion sportu”. Po gali maturzyści pożegnali się ze swoimi wychowawcami. Rocznik 2018 przeszedł do historii. Więcej zdjęć z uroczystości.

tekst.Wioletta Lis
fot. Zuzanna Gronowska

Zaproszenie

Curie – Twoje Drzwi Do Sukcesu

Dnia 14 kwietnia w naszym liceum odbył się Dzień Otwartych Drzwi. Rozpoczął się koncertem w wykonaniu absolwentów i ucznia naszego liceum, muzyka stworzyła przyjazną atmosferę.  Po przemówieniu pani dyrektor, Katarzyny Cielas i występie naszych szkolnych „cheerliderek”, nasi wykwalifikowani przewodnicy udali się z odwiedzającymi do klas, aby poznać ofertę i szkołę. Kandydaci podczas oprowadzania nie tylko oglądali zdjęcia z życia szkoły, ale również brali udział w warsztatach z fizyki, biologii czy chemii. Poznali też historię szkoły „na wesoło” biorąc udział w „quzie”. W każdej z klas było coś ciekawego do obejrzenia i można było porozmawiać z nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Zwiedzający mogli się przekonać, że szkoła prężnie działa w różnych dziedzinach, np: Samorząd Uczniowski, gazetka szkolna,  wolontariaty, ciekawe wycieczki zagraniczne, dyskoteki, wymiany międzynarodowe i wiele innych.  Po  zwiedzeniu szkoły, kandydatom zaproponowano słodki poczęstunek w specjalnie przygotowanej kawiarence. Był to czas na rozmowy o wrażeniach i konkretyzowanie decyzji.  Relacje fotograficzne Nikoli Kawy,Daniela Łososia i Wiesławy Polanin

tekst:  Samorząd Uczniowski;
fot.: Nikola Kawa, Daniel Łosoś, Wiesława Polanin

"To nie będzie lanie wody"

    
W środę, 29 marca 2018 roku, w naszym Liceum, odbyła się otwarta lekcja dla uczniów Gimnazjów. „To nie będzie lanie wody” – było wspólnym tematem zajęć teatralnych oraz lekcji biologii, chemii i geografii. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszego Liceum koncentrowały się wokół szeroko zakrojonego tematu wody. Na zajęciach z biologii, "Życie w kropli wody, czyli powtórka z protistów", uczniowie mogli obserwować mikroskopowo Pantofelki oraz wykonać notatkę graficzną porównująca protista roślinnego i zwierzęcego. W ramach zajęć z chemii uczniowie wykonywali doświadczenia utrwalające wiadomości z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum. Otrzymywano wodór i tlen – pierwiastki tworzące wodę, która była tematem przewodnim zajęć. Przeprowadzono również reakcje w roztworach wodnych kwasów i zasad. Na lekcji geografii uczniowie zgłębiali tajniki krążenia wody w przyrodzie, faz wody, wód podziemnych, w tym wód mineralnych, oraz wód powierzchniowych i ich praktycznego  znaczenia. Opracowane w grupach tajemnice świata wody na Ziemi, zostały zaprezentowane przez uczniów na forum. Poprzez pracę i zabawę uczniowie z różnych szkół mieli okazję poznania się oraz zapoznania ze szkołą i jej społecznością. Relacja fotograficzna.

 tekst i fot. Wiesława Polanin

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...