JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Święto Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości

Jest w naszym szkolnym kalendarium czas szczególny, to urodziny naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie, które zbiegają się z Narodowym Świętem Niepodległości, dlatego też celebrujemy obie rocznice. To właśnie dziś do naszej szkoły przybyli dostojni goście, którzy swoją obecnością uświetnili naszą uroczystość. Powitaliśmy w naszych murach senatora RP pana Mieczysława Augustyna wraz z małżonką Marią, którzy są absolwentami naszego liceum i fundatorami stypendium „Absolwenci Absolwentom”, wicestarostę złotowskiego pana Daniela Sztycha, burmistrza miasta Złotowa pana Adama Pulita, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Pile pana Mirosława Dzieniszewskiego, przedstawiciela ODN w Pile pana Tomasza Bugajskiego, przewodniczącą Rady Rodziców panią Bożenę Lewandowską a także przedstawicieli władz powiatowych, dyrektorów szkół, placówek oświatowych z terenu powiatu złotowskiego, przedstawicieli instytucji współpracujących ze szkołą, przyjaciół szkoły oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Dyrektor szkoły pani Katarzyna Cielas przybliżyła sylwetkę naszej patronki, pytając, czy dziś Maria Skłodowska-Curie może być autorytetem dla młodych ludzi? Goście w swoich przemówieniach dzielili się swoimi refleksjami na temat patriotyzmu w poprzednich pokoleniach i wskazywali młodzieży jak można być patriotą w obecnych czasach. Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie pierwszego stypendium „Absolwenci Absolwentom”, które z rąk fundatorów, państwa Augustynów otrzymał Radosław Tyda. Dyrektor pani Katarzyna Cielas uhonorowała medalem „Przyjaciel Szkoły”, osoby szczególnie zasłużone dla szkoły, w tym roku kapituła przyznała to honorowe wyróżnienie państwu Marii i Mieczysławowi Augustynom oraz pani Alinie Sztykowskiej. W części artystycznej mogliśmy wysłuchać fragmentów korespondencji Marii Skłodowskiej-Curie do swojego męża Piotra oraz córek w polsko-francuskim wykonaniu Martyny Matuszak i Thomasa Decobert`a. Natomiast muzyczną oprawą uroczystości były finałowe zmagania zespołów klasowych w ramach szkolnego konkursu pieśni patriotycznej. Większością głosów grona pedagogicznego główna nagroda trafiła do klasy III C. Przy tej sposobności nagrodzono również zwycięzców innych konkursów: Aleksandra Woźniak otrzymała nagrodę za najlepsze hasło promujące szkołę, natomiast Filip Paprocki został nagrodzony za udział w konkursie „Jesienny pejzaż z książką”. Zdjęcia z uroczystości w obiektywie naszych uczniów: Urszuli ChoderyDaniela Łososia i Filipa Paprockiego

red. I LO

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...