JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Maturzyści z III A na zajęciach akademickich


Dzień 15 listopada 2017 przyniósł maturzystom kolejną okazję do poszerzania ich wiedzy w zakresie fizyki. Wraz z profesorem Dominikiem Kaperem uczestniczyli oni bowiem w zajęciach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie mieli szansę wykorzystać swoje umiejętności do przeprowadzania interesujących badań. Podzieleni na grupy dwuosobowe mieli oni za zadanie wykonanie wyznaczonych zadań takich jak pomiar prędkości bieżącej fali akustycznej metodą krzywych Lissajous czy badanie zderzeń sprężystych na torze powietrznym. Z pewnością była to przystępna forma przekazu wiedzy uczniom, a zetknięcie i zaznajomienie się z uniwersyteckimi metodami nauczania przybliżyła im przyszłość nadchodzących studiów.

Monika Wojtala Kl. III A
fot. Dominik Kaper

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...