JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat dyrektora dla klas I i II

Informuję, że 8 stycznia 2018 roku (poniedziałek) – dzień próbnych egzaminów maturalnych z języków obcych jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Uczniowie, którzy chcą skorzystać tego dnia z zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych w szkole, proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu do 3 stycznia 2018 r. do godziny 15.00

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja