JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat dyrektora dla klas III

 W dniach 3 – 8 stycznia 2018 roku uczniowie klas trzecich przystąpią do próbnego egzaminu maturalnego zgodnie z następującym harmonogramem:

3 stycznia            8.00     język polski, poziom podstawowy

                           12.00    język polski, poziom rozszerzony

 

4 stycznia            8.00     matematyka, poziom podstawowy

                            12.00    matematyka, poziom rozszerzony         

5 stycznia            8.00     biologia, fizyka, historia

                           12.00    chemia, geografia, wiedza o społeczeństwie

8 stycznia            8.00     język angielski, język niemiecki, poziom podstawowy

                           11.00    język angielski, język niemiecki, poziom rozszerzony.

 

Zbiórka uczniów w dniach egzaminów najpóźniej kwadrans przed egzaminem (tj. 7.45, 11.45, 10.45).

Po próbnych egzaminach uczniowie będą odbywali lekcje zgodnie z opublikowanym planem zajęć.

W czasie próbnych egzaminów maturalnych będzie można się posługiwać tylko materiałami dopuszczonymi Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja