JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Fizyka dla maturzystów na UAM w Poznaniu


Kolejny raz maturzyści z klasy IIIA mieli okazję utrwalać wiedzę w zakresie fizyki na zajęciach na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mogli oni wykazać się swoimi umiejętnościami przeprowadzając w parach kilka badań. Zadania Naszych uczniów w dniu 17.01.2018 polegały na: badaniu zderzeń sprężystych na torze powietrznym, pomiarze prędkości bieżącej fali akustycznej metodą krzywych Lissajous’a, sprawdzaniu równania ruchu obrotowego bryły sztywnej oraz pomiarze czasu trwania zderzenia kul i wyznaczaniu parametrów deformacji.

tekst i foto: Wojciech Wegner

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...