JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Spotkanie z rodzicami uczniów klas maturalnych

23.01.2018 o godzinie 16:30 zapraszamy P.T. Rodziców/Opiekunów uczniów klas maturalnych.  Wychowawcy klas  m.in. omówią wyniki klasyfikacji semestralnej oraz próbnych egzaminów maturalnych. Nauczyciele uczący przedstawią wnioski i refleksje po sprawdzeniu próbnych arkuszy z poszczególnych przedmiotów.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja