JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

  
Zawody II stopnia (okręgowe) 
XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbyły się 12 stycznia 2018 r. Naszą szkołę reprezentował Nikodem Panknin, uczeń klasy I a. Zawody okręgowe miały charakter pisemny i składały się z 30 pytań testowych, zadania z analizy finansowej oraz jednego pytania o charakterze ogólnym, nawiązującego do hasła przewodniego bieżącej Olimpiady, które brzmi „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Wśród wymienionych podstawowych instytucji rynku pracy zwrócono uwagę na płacę minimalną. Nikodem był zobowiązany wykazać się znajomością tego tematu. - W Polsce dopiero w ostatnich latach zauważalne były istotne zmiany regulacyjne, stanowiące odpowiedź na ewolucję zachodzącą na rynku pracy. Negocjacje, dotyczące wysokości płacy minimalnej, toczące się w Polsce, stanowią grunt dla debaty nad jej znaczeniem na współczesnym rynku pracy – twierdzą ekonomiści. Nikodemowi życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy na gruncie ekonomii i wszystkich etapach olimpijskich zmagań.  

tekst i fot. Wiesława Polanin nauczycielka geografii i podst. przedsiębiorczości

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...