JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Doświadczenia młodych chemików

  
Ostatnie dwa dni przed feriami uczniowie klasy maturalnej III C I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych przygotowanych przez Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. Samodzielnie wykonywali ciekawe, czasami wybuchowe doświadczenia, przewidziane w programie nauczania. Podczas jednej z sesji ćwiczeniowych otrzymali własne kolorowe, pachnące mydła. Doświadczenia, które wykonywali pozwoliły lepiej poznać, zrozumieć i zapamiętać zagadnienia z chemii. Wracają pełni wrażeń z jeszcze większym zapałem do nauki.

tekst i fot. Iwona Ciemińska - nauczycielka chemii

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja