JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Zajęcia z fizyki na UAM w Poznaniu

  
Kolejny wyjazd maturzystów z klasy III a na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tym razem na zajęcia na Wydziale Fizyki pojechała z nimi trójka uczniów z klasy IIA. Nasi przyszli absolwenci mogli wykazać się zdobytą dotychczas wiedzą i pokierować swoich młodszych kolegów w wykonywaniu badań i pomiarów na ćwiczeniach, które poznali podczas swoich wcześniejszych wyjazdów.

tekst i foto: Wojciech Wegner

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja