JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu

   
Ostatnia już wizyta naszych uczniów na Wydziel Fizyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach projektu „Klasy Akademickie”. Tym razem uczniowie klasy IIIa (oraz dwójka uczniów z klasy IA) zaczęli swój pobyt od wykładu otwartego przeprowadzonego przez uczonych z Centrum NanoBioMedycznego pt. "Węgiel - nie taki diabeł straszny". Następnie uczniowie udali się na dobrze już im znane ćwiczenia z dr. Markiem Ludwiczakiem. Po wykonaniu wyznaczonych zadań nastąpiło podsumowanie udziału w projekcie

 tekst i fot. Wojciech Wegner

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja