JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

"To nie będzie lanie wody"

    
W środę, 29 marca 2018 roku, w naszym Liceum, odbyła się otwarta lekcja dla uczniów Gimnazjów. „To nie będzie lanie wody” – było wspólnym tematem zajęć teatralnych oraz lekcji biologii, chemii i geografii. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli naszego Liceum koncentrowały się wokół szeroko zakrojonego tematu wody. Na zajęciach z biologii, "Życie w kropli wody, czyli powtórka z protistów", uczniowie mogli obserwować mikroskopowo Pantofelki oraz wykonać notatkę graficzną porównująca protista roślinnego i zwierzęcego. W ramach zajęć z chemii uczniowie wykonywali doświadczenia utrwalające wiadomości z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum. Otrzymywano wodór i tlen – pierwiastki tworzące wodę, która była tematem przewodnim zajęć. Przeprowadzono również reakcje w roztworach wodnych kwasów i zasad. Na lekcji geografii uczniowie zgłębiali tajniki krążenia wody w przyrodzie, faz wody, wód podziemnych, w tym wód mineralnych, oraz wód powierzchniowych i ich praktycznego  znaczenia. Opracowane w grupach tajemnice świata wody na Ziemi, zostały zaprezentowane przez uczniów na forum. Poprzez pracę i zabawę uczniowie z różnych szkół mieli okazję poznania się oraz zapoznania ze szkołą i jej społecznością. Relacja fotograficzna.

 tekst i fot. Wiesława Polanin

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja