JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Wolni od uzależnień

Dnia 23 października 2018 r. uczniowie klasy II a wzięli udział w konkursie Wolni od uzależnień organizowanym przez Komendę Powiatową Policji  w Złotowie.  Konkurs był przeprowadzony za pomocą  platformy Kahoot, dzięki której można przeprowadzać  interaktywne quizy. Pytania dotyczyły znajomości uzależnień, typów dopalaczy i narkotyków, skutków uzależnień oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystkim uczestnikom towarzyszyło wiele emocji, bo oprócz wiedzy jednym z czynników decydującym o miejscu na podium był czas udzielania odpowiedzi. Najwięcej punktów zdobył Jan Salitra, ale ostatecznie zajął drugie miejsce, natomiast trzecie miejsce w konkursie zajął Filip Bochniak
Zwycięzcom gratulujemy!
tekst: Dorota Gała-pedagog szkolny
fot: http://www.pzl24.pl/wiadomosci/5965,kahoot-na-temat-uzaleznien
 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja