JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

"Drzewo lipy na stulecie"

   
06 listopada 2018 r.  cała społeczność Liceum spotkała się przed szkołą, aby uczcić  stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Z tej okazji p. dyrektor Katarzyna Cielas z przewodniczącym SU Piotrem Oldenburgiem posadzili drzewo lipy drobnolistnej po czym wszyscy odśpiewaliśmy hymn narodowy. Przy lipie została umieszczona  pamiątkowa tabliczka.
tekst: Wiktoria Brzezińska i Cecylia Stefaniak II B
fot.: Aleksander Kozicz kl. I B

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja