JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

"Lekcja patriotyzmu"


9 listopada 2018 r. obchodziliśmy dwa ważne święta: stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz Święto Patronki szkoły. Naszą uroczystość poprzedziły wcześniejsze wydarzenia mające podkreślić szczególny jubileusz dla naszej Ojczyzny, mianowicie wykład historyczny prof. dr. hab. Waldemara Łazugi - kierownika Zakładu Myśli i Kultury Politycznej w Instytucie Historii UAM, konkurs recytatorski, konkurs historyczny, okolicznościowe wystawy oraz posadzenie drzewa lipy przed szkołą. Na dzisiejszą uroczystość przybyło wielu znamienitych gości. O  godzinie 11:11 wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski a następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru nowemu pocztowi sztandarowemu. Dyrektor liceum pani Katarzyna Cielas przybliżyła najważniejsze fakty z życia naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie, podkreślając jej patriotyzm, pracowitość i umiłowanie nauki. Po tym głos zabrali nasi goście: senator RP pan Mieczysław Augustyn, Wicestarosta Złotowski pan Daniel Sztych,  Zastępca Dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile pan Paweł Michał Owsianny, prezes Złotowskiego Korpusu Ekspedycyjnego pan Piotr Witecki oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Bożena Lewandowska. Słowa naszych gości skłaniały do zadumy  i refleksji. 
W kolejnej części naszej uroczystości państwo Maria i Mieczysław Augustynowie, fundatorzy stypendium „Absolwenci Absolwentom”, po raz drugi uhonorowali swoją nagrodą absolwentkę Monikę Karbowską.  Pani dyrektor wręczyła medal „Przyjaciela Szkoły” panu Rafałowi Walkowiakowi a nauczyciele historii nagrodzili klasę III c, zwycięzców  konkursu historycznego. Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny, "Niepodległa –  EXPRESS", który przygotowali uczniowie głównie z klas III a i I a, pod okiem swoich wychowawców prof. Ireneusza Brewki i prof. Andrzeja Motaka. Dla nas była to wspaniała lekcja patriotyzmu, która dostarczyła wszystkim obecnym na naszej uroczystości niezapomnianych wrażeń. Fotorelacja Aleksandra Kozicza.
 
tekst: Wiktoria Brzezińska i Cecylia Stefaniak kl.B
fot. Aleksander Kozicz kl. I B 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja