JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Konkurs mitologiczny

 W dniu  13 listopada o godz. 10.00 w I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej Curie odbyła się IV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mitologicznego organizowanego przez OLIM SCHOOL z Łodzi. Siedmioro uczniów rozwiązywało test, który obejmował wiedzę z zakresu mitologii opracowanej przez J. Parandowskiego i N. Daviesa. Wyniki będą znane w styczniu 2019 r. Koordynatorem konkursu była Wioletta Lis, nauczyciel współpracujący Katarzyna Kolera

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja