JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Program profilaktyczny NOE

15 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się program profilaktyczny NOE, który zrealizowała pani socjolog Beata Wierzchowska-Protasiuk z Agencji Profilaktyki i Terapii Uzależnień ze Szczecina.  Celem programu było dostarczenie nam wiedzy o uzależnieniach od psychoaktywnych substancji chemicznych takich jak alkohol i narkotyki. Zostaliśmy uświadomieni, jakie ryzyko ponosi młody człowiek sięgający po używki, oraz dowiedzieliśmy się o czynnikach mających wpływ na powstanie uzależnienia.  Dzięki programowi  jesteśmy bardziej świadomi tego, że  sięgając po środki psychoaktywne dokonujemy wyboru, który ma wpływ na całe nasze życie.
 tekst: Wiktoria Brzezińska i Cecylia Stefaniak kl. II b
fot.: Dorota Gała - pedagog

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja