JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

"Express do wolności" na scenie ZCAS

27 listopada 2018 r. w sali kinowej ZCAS młodzież licealna pod kierunkiem panów profesorów Andrzeja Motaka oraz Ireneusza Brewki przedstawiła już trzeci raz widowisko słowno-muzyczne "Express do wolności". Spektakl towarzyszył wystawie pamiątek "Od Konstytucji 3 Maja do Niepodległości" zgromadzonych przez pochodzącą ze Złotowa panią Beatę Gotowałę. Nasi artyści zaprezentowali się na najwyższym poziomie, zmusili widzów do zastanowienia i poruszyli ich serca. Długa owacja na stojąco była podziękowaniem za wrażenia artystyczne, których dostarczyli publiczności nasi uczniowie ze swoimi nauczycielami. Gratulujemy pięknego, wzruszającego występu. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej i fotograficznej na lokalnych portalach.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja