JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat dyrektora 3/18_19

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie informuje, że w związku z zapowiadaną akcją strajkową nauczycieli i pracowników placówek oświatowych od 8 kwietnia 2019 r. nastąpi zmiana organizacji pracy Szkoły. Wynik przeprowadzonego referendum przesądził o przystąpieniu znacznej większości pracowników Szkoły do strajku, co nie pozwoli na realizowanie zajęć dydaktycznych. Uczniom, którzy tego dnia przyjdą do Szkoły, zostanie zapewniona opieka. Powrót do stałego planu zajęć nastąpi w momencie odwołania akcji strajkowej lub pojawienia się możliwości zorganizowania zajęć edukacyjnych. Aktualne informacje o organizacji pracy Szkoły będą zamieszczane na szkolnej stronie www i przesyłane przez komunikator idziennika.
 
Katarzyna Cielas
dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie
 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja