JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat dyrektora 4/18_19

Informuję, że w związku z Ogólnopolskim strajkiem nauczycieli i pracowników placówek oświatowych od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania, w szkole odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Po odwołaniu akcji strajkowej lub w chwili pojawienia się możliwości zorganizowania zajęć dydaktycznych, wrócimy do realizowania stałego planu zajęć.
Proszę o zrozumienie sytuacji i śledzenie wiadomości przesyłanych przez komunikator idziennika.
Z poważaniem
Katarzyna Cielas dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie 
 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja