JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2 września, jak w wielu innych szkołach, w I Liceum rozległ się pierwszy dzwonek, obwieszczający jednocześnie koniec wakacji i początek nauki. W tym roku z tej okazji w naszym liceum miała miejsce szczególna uroczystość-powiatowa inauguracja roku szkolnego. W związku z tym uroczystość uświetnili swą obecnością goście: Starosta Złotowski Ryszard Goławski, wicestarosta Małgorzata Sameć, dyrektor Wydziału Oświaty Krzysztof Doroszuk, radni powiatowi, dyrektorzy placówek oświatowych naszego powiatu, rodzice a także przyjaciele szkoły. Ważnym momentem było wręczenie nauczycielom placówek powiatowych, aktów awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Po wręczeniu aktów nauczyciele złożyli przysięgę. Początek września to również 80 rocznica wybuchu II wojny światowej. Dyrektor Katarzyna Cielas i starosta Ryszard Goławski w swych wystąpieniach podkreślili, jak ważna jest pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach, do których nawiązał również program artystyczny przygotowany przez młodzież pod opieką profesor Joanny Wójcik. Fotograficzna relacja Adrianny Łukaszewicz w naszej galerii

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja