JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Konkurs Dyrektora Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku z wiedzy o państwie i prawie

 Dyrektor Instytutu Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku  ogłasza ogólnopolski „Konkurs z »wiedzy o państwie i prawie«” dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Temat Konkursu w roku akademickim 2019/2020 brzmi: „Samorząd terytorialny w Polsce – historia i współczesność”.
Jako główne nagrody przewidziane są dwa indeksy – jeden na kierunek „prawo” i jeden na kierunek „administracja” (uprawniające do podjęcia bez postępowania rekrutacyjnego studiów w Instytucie Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku). Szczegóły konkursu na stronie : file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/instrukcja2019.pdf
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z nauczycielami wiedzy o społeczeństwie.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja