JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

„Hej kolęda, kolęda”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie: „Hej kolęda, kolęda”.
Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez całą klasę dowolnie wybranej jednej kolędy lub pastorałki wywodzącej się z polskiej kultury. Kolęda / pastorałka musi być zaśpiewana z pamięci z podkładem muzycznym z płyty lub z akompaniamentem własnym lub a’capella (sam śpiew bez muzyki). Nagranie przesłane na adres e-mail organizatora konkursu musi być zapisane w formacie możliwym do umieszczenia i odtworzenia na stronie facebook – owej organizatora konkursu. Każdego dnia począwszy od dnia 10 grudnia na stronie FB fundacji będą umieszczane przesłane do organizatora konkursu nagrania. Kolęda / pastorałka która otrzyma największą ilość polubień otrzyma nagrodę specjalną publiczności. Ponadto spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione odpowiednio w kategoriach I , II , III miejsce oraz wyróżnienie.
Więcej informacji na stronie: https://www.fundacjahpd.pl/kopia-12-dobrych-uczynkow-1
Zapisy do 27 listopada 2019 r. w bibliotece szkolnej.

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja