JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Pożegnanie maturzystów

Dnia 26 kwietnia odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych maturzystów, którą prowadzili Martyna Brandt i Szymon Sendłak. Jak co roku, w części oficjalnej mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia dyrektora szkoły oraz zaproszonych gości. Maturzyści przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich. Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe z rąk dyrektora szkoły, pozostałym uczniom świadectwa wręczyli wychowawcy klas. Dyplomy na ręce maturzystów złożone zostały również w podziękowaniu za tworzenie szkolnej gazetki, grę w szkolnym teatrze „Matysarek”, osiągnięcia sportowe czy udział w konkursach. Głos zabrali również przedstawiciele klas drugich, Michalina Siemaszko i Mateusz Rzepka – w imieniu młodszych kolegów pożegnali oni abiturientów. Nie zabrakło także podsumowania ze strony maturzystów – Maria Weinstok oraz Mateusz Gappa wspomnieli o najważniejszych wydarzeniach z ostatnich 3 lat. Po części oficjalnej, rozpoczęła się gala „Maryśki 2013”, na której zostały wręczone statuetki, w różnych kategoriach. Głosowanie na kandydatów odbyło się równocześnie z wyborami do Samorządu Uczniowskiego. Prowadzącymi tej części uroczystości byli: Maja Hałasowska i Dawid Adamczyk. Każdą z kategorii poprzedzał krótki filmik, o kandydatach w niej nominowanych. Zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach:

 • Gentelman / Dama: Adam Łukaszewski
 • Mistrz Fair Play: Miłosz Nowak
 • Dusza Towarzystwa: Kamil Gibuła
 • Mistrz Dyplomacji: Piotr Cielas
 • Pomocna Dłoń: Jagoda Szczukowska

Na zakończenie uroczystości, maturzyści pożegnali swoich wychowawców, całe grono pedagogiczne oraz obsługę szkoły. Zdjęcia z uroczystości w galerii.

aut. Martyna Brandt

Nowy Samorząd Szkolny

Dnia 22 kwietnia 2013r. w sali gimnastycznej naszej szkoły odbyła się uroczystość przekazania władzy nowemu Samorządowi Szkolnemu. W tym wydarzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie liceum. Nie zabrakło kilku słów ze strony Pana Dyrektora. Każdy członek byłego Samorządu otrzymał z rąk opiekuna grupy profesora Ireneusza Brewki symboliczną ramkę ze wspólnym zdjęciem oraz podziękowanie za roczną pracę i zaangażowanie w przygotowywaniu różnego rodzaju imprez i uroczystości szkolnych. Młodzież również miłym gestem podziękowała swojemu opiekunowi. Później nastąpiło przekazanie klucza oraz koron nowym członkom Samorządu. W imieniu ukoronowanego składu głos zabrał nowy przewodniczący Samorządu szkolnego – Szymon Sendłak. W swoich słowach podziękował za oddane głosy i zaufanie oraz obiecał nie zawieść całej społeczności szkolnej. Kadencja obecnego samorządu będzie trwała cały rok. Nowy skład samorządu:

 • Szymon Sendłak – przewodniczący (kl. IIa),
 • Weronika Rogut – zastępca przewodniczącego (kl. IIa),
 • Martyna Brandt – rzecznik praw ucznia (kl. IIc),
 • Michał Massel – skarbnik (kl. IIc),
 • Agnieszka Szopieraj – protokolantka (kl. IIa),
 • Agata Stawiszyńska (kl. Ia),
 • Andrzej Górecki (kl. IA),
 • Przemysław Zych (kl. Ic),
 • Łukasz Klawunn (kl. Id),
 • Piotr Rzeczycki (kl. IIc).

Regionalny Konkurs Matematyczny

18.04.2013 w naszej szkole odbyły się eliminacje powiatowe Regionalnego Konkursu dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych . Wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Złotowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie – Technikum im. Stanisława Staszica w Krajence oraz I Liceum Ogólnokształcącego.

Naszą szkołę reprezentowali :

 • Anna Cielas
 • Michał Daszkiewicz
 • Jowita Gała
 • Małgorzata Madej
 • Marcin Suchorski
 • Aleksandra Terkiewicz
 • Damian Wasilewski
 • Marek Wójcik

Prawo udziału w finale konkursu, który odbędzie się na początku czerwca w Czarnkowie wywalczyli w kategorii liceów uczniowie klasy Ia:

 • Gała Jowita
 • Daszkiewicz Michał
 • Madej Małgorzata

a w kategorii techników:

 • Kowalczyk Dawid ZSE Złotów
 • Terkiewicz Gracjana ZSE Złotów
 • Nowakowska Weronika CKZiU Krajenka

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale konkursu.

aut. Katarzyna Cielas

V Powiatowy Konkurs Recytatorski

17 kwietnia 2013 roku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, odbył się V Powiatowy Konkurs recytatorski pt. „Mój ulubiony poeta, mój ulubiony wiersz” w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim. Pierwsze dwa miejsca we wszystkich kategoriach zdobyli uczniowie naszego liceum.

 • Język polski
  • I miejsce – Paulina Kucharska kl. II D
  • I miejsce – Klaudia Sypniewska z kl. ID
 • Język angielski
  • I miejsce Piotr Rzeczycki kl. II C
  • II miejsce Adam Łukaszewski kl III C
 • Język niemiecki
  • I miejsce Adrian Dudek kl. I A
  • II miejsce Karina Buczek kl. I D

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

aut. Aleksandra Szuta

Dzień Dawcy w Złotowie

19 marca w I Ogólnokształcącym Liceum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie odbył się Dzień Dawcy Szpiku. Akcję poprzedził stosowny „event” na portalu społecznościowym Facebook, który zwiastował spore zainteresowanie ze strony młodych ludzi. Uczniowie wraz z pracownikami liceum udowodnili, że w ich szkole uczy się oraz pracuje wielu ludzi pragnących pomagać innym. Tego dnia zarejestrowały się 42 osoby (w tym troje profesorów), co daje 42 szanse na nowe życie osobom chorym na białaczkę. W gronie pracowników, którzy zasilili bazę potencjalnych dawców szpiku znalazł się prof. Andrzej Żujew, który zainteresował się akcją i planuje powtarzać ją w LO cyklicznie co dwa lata. Organizatorem Dnia Dawcy była Maria Weinstok z kl. III a. Akcja nie odbyłaby się również bez wsparcia oraz aprobaty p. dyrektora prof. Zbigniewa Bamberskiego. Wszystkim, w imieniu własnym oraz fundacji, serdecznie dziękuję za przyłączenie się do walki z białaczką.

 Marcin Kubiś, Wyrzyski sztab fundacji DKMS Polska.

Informacje o fundacji i możliwość rejestracji w bazie: www.dkms.pl

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja