JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Uczniowie naszej szkoły sami wybierają swój Samorząd. Co roku w lutym lub marcu (po feriach zimowych). Każda klasa wybiera kilku kandydatów, którzy następnie prezentują się przed całą szkołą i prowadzą własną kampanię wyborczą (wieszają plakaty, rozdają słodkości, kręcą film zachęcający do głosowania). Prowadzenie kampanii to świetna zabawa. Cała szkoła obklejona jest plakatami z hasłami wyborczymi poszczególnych kandydatów. Do samorządu wchodzi 10 osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Głosować mogą wszyscy uczniowie i wszyscy pracownicy naszego liceum. Następnie były Samorząd uroczyście przekazuje władzę swoim następcom. Zdjęcia w galerii.

Gosia Nowicka kl. II A

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja