JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

MIŁOŚNIK FILOZOFII Z I LO

Dawid Adamczyk, uczeń klasy maturalnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie już po raz drugi uczestniczył w kolejnej  edycji Olimpiady Filozoficznej. Od początku nauki w LO pasjonował się tematyką religioznawczą i szeroko rozumianą problematyką filozoficzną. Wyróżniał się wiedzą i aktywnością na spotkaniach uczestników szkolnego koła religioznawczo-filozoficznego oraz na lekcjach etyki.W roku szkolnym 2012/2013 zajął I miejsce w finale okręgowym XXV OF w Pile.

 W finale pokonał reprezentantkę Piły z Liceum Salezjańskiego. W roku szkolnym 2012/2013 w wyniku reorganizacji okręg pilski został wcielony do okręgu poznańskiego. Pierwszy etap OF to etap szkolny, który polega na samodzielnym opracowaniu tematu w formie poszerzonej pracy pisemnej (rozprawy filozoficznej). Do wyboru było 10 tematów. Dawid wybrał temat: „Jakie miejsce zajmuje mistycyzm w dziejach filozofii?  Rozwiń temat, odwołując się do filozofii starożytnej i średniowiecznej”. Po ocenie wstępnej dokonanej przez opiekuna, dr. Sylwestra Szczerbiaka, praca została przesłana do Komitetu Okręgowego OF w Poznaniu, gdzie pozytywnie oceniło ją dwóch recenzentów z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. 8 lutego odbył się finał okręgowy do którego zakwalifikowano 11 uczestników (w tym ośmiu z liceów poznańskich). Finał okręgowy miał charakter egzaminu pisemnego i składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów przygotowanych przez Komitet Główny OF w Warszawie. Na jego napisanie uczeń miał 150 minut. W drugiej części uczestnicy rozwiązywali test na który składały się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Czas pisania testu – 90 minut. W połowie marca ogłoszono wyniki. Dawid zajął II miejsce z łącznym wynikiem 83 pkt (na 100) i zgodnie z regulaminem został przez KO OF w Poznaniu rekomendowany do zawodów centralnych w Warszawie, które odbędą się w miesiącu kwietniu br. 
         Na zakończenie warto dodać, że Olimpiada Filozoficzna w naszym Liceum ma długie i piękne tradycje (finaliści i laureaci). Ta intelektualna uczta trwa nieprzerwanie od 36 lat (10 Ogólnopolskich Konkursów Wiedzy Filozoficznej i 26 Olimpiad Filozoficznych) – czyli od roku 1978. Opiekunem naukowym jest też nieprzerwanie od 36 lat były wieloletni nauczyciel i dyrektor Liceum – dr. S. Szczerbiak.

red. LO, fot. Weronika Rogut

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego.