JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Drzwi Otwarte w „Curie”

W sobotę 12 kwietnia złotowskie I L.O. im. Marii Skłodowskiej - Curie otworzyło drzwi dla przyszłych absolwentów gimnazjów oraz ich rodziców. Przybyłych gości powitaliśmy spektaklem teatru Matysarek, następnie każdy zainteresowany mógł zwiedzić szkołę, dowiedzieć się wszystkiego o pracy i życiu społeczności uczniowskiej, obejrzeć wystawy, uczestniczyć w przygotowanych zajęciach. Drzwi Otwarte  to dla wielu gimnazjalistów jedyna okazja, by przed dokonaniem wyboru drogi dalszego kształcenia zobaczyć miejsce, z którym będą związani przez następne trzy lata swojego życia.  Jest to również możliwość  poznania nauczycieli, spotkania starszych kolegów oraz zweryfikowania obiegowych opinii.  Najlepszą wizytówką naszego liceum są uczniowie, dlatego to oni od kilku już lat wcielają się w szkolnych przewodników,  gotowych odpowiedzieć na każde pytanie, dotyczące zarówno przeszłości  jak i obecnego funkcjonowania Liceum. Goście mogli zajrzeć do klas i pracowni, biblioteki, pomieszczeń socjalnych, obejrzeć  przygotowane przez uczniów prezentacje, filmy, zdjęcia, prace plastyczne. Mogli też uczestniczyć w wykonywanych pod kierunkiem nauczycieli doświadczeniach fizycznych, chemicznych, przyrodniczych. Niewątpliwą atrakcją Drzwi Otwartych był koncert przygotowany przez utalentowanych muzycznie licealistów – Uczniowskie Jam Session.

I Liceum Ogólnokształcące ma wieloletnią tradycję, którą pielęgnujemy i w której duchu staramy się wychowywać kolejne pokolenia uczniów. Jesteśmy dumni z naszej historii i osiągnięć  absolwentów, dlatego  jedną z przygotowanych ekspozycji poświęciliśmy właśnie tym postaciom. Zwiedzającym umożliwiliśmy zajrzenie do kronik klasowych, od wielu lat dokumentujących życie naszej społeczności.  Jak każdego roku chwaliliśmy się również szkolnymi osiągnięciami sportowymi, uczniowie i goście mogli też uczestniczyć w pokazie udzielania pierwszej pomocy.


Nasi przewodnicy, dzieląc się wiedzą o szkole i własnym doświadczeniem uczniowskim, nie starali się ukrywać faktu, że osiągnięcie dobrych wyników w nauce wiąże się z systematyczną pracą i chęcią ciągłego doskonalenia. Oprowadzanym gościom prezentowali sukcesy naszych uczniów na olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  Współcześnie,  mimo zmian w polskim systemie edukacji , niezmiennie staramy się, by oferta szkoły oraz poziom nauczania umożliwiały  licealistom wybór najlepszych kierunków studiów. Przepustką do nich jest zdanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, dlatego kładziemy nacisk na kształcenie w zakresie przedmiotów liczących się w procesie rekrutacji na uczelniach wyższych. Jesteśmy przekonani, że wszyscy młodzi ludzie odpowiedzialnie myślący o swojej przyszłości, szukają najlepszej oferty edukacyjnej.  W I Liceum Ogólnokształcącym w Złotowie znajdą ja na pewno. Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

 Anna Dymek-Drwęcka – koordynator „Drzwi Otwartych” w I LO

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego.