JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Język najbliższego sąsiada nie wystarczy znać, ale trzeba go rozumieć - echa Powiatowej Konferencji "Wielojęzyczność atutem Europejczyka"

  

Dnia 16 czerwca 2014 r. w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się Powiatowa Konferencja "Wielojęzyczność atutem Europejczyka". Organizatorami konferencji było Starostwo Powiatowe w Złotowie, I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego i Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej. Konferencja miała na celu zwrócenie uwagi, że wyposażenie młodych ludzi w kompetencje językowe staje się warunkiem koniecznym do odnalezienia się na rynku pracy. W obecnej Europie inwestorzy stwarzają miejsca pracy niezależnie od przebiegu granic pastw. Mogą w nich znaleźć pracę już nie tylko obywatele jednego kraju. Rozwija się multikulturowość, ale też rośnie konkurencja na rynku pracy. Badania wskazują, że obywatele Europy jeszcze mają przewagę nad innymi, gdyż potrafią biegle posługiwać się dwoma europejskimi językami. Język angielski, w zasadzie nie jest już uważany za język obcy. Dlatego niezwykle ważne jest, aby nie zaniechać nauczania w innych językach, oprócz podstawowego języka angielskiego.

 

W pierwszej części konferencji uczestniczyli Wicestarosta Złotowski pan Tomasz Fidler oraz burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu złotowskiego, a także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz nauczyciele języka niemieckiego. Konferencję otworzył Wicestarosta Złotowski pan Tomasz Fidler, następnie pani Maria Kopeć, sekretarz Oddziału  Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Poznaniu i edukator Deutsch als Fremdsprache, przeprowadziła wykład na temat "Język niemiecki od przedszkola do Uniwersytetu Trzeciego Wieku". Dobre praktyki dotyczące nauczania dwóch języków obcych na terenie gminy Łobżenica przedstawił Burmistrz Łobżenicy pan Eugeniusz Cerlak. Kolejnym punktem programu była debata, którą poprowadzili Wicestarosta Złotowski pan Tomasz Fidler i pani Maria Kopeć. Zarówno od władz powiatowych, jak i gminnych padły zapewnienia o wspieraniu nauczania języka niemieckiego od najmłodszych lat na terenie naszego powiatu. Zastanawiano się także nad pozyskaniem środków na ten cel. Włodarze zachęcali do tworzenia lokalnych stowarzyszeń, które będą mogły ubiegać się o środki z funduszy przeznaczonych dla organizacji pozarządowych.  Poważnie rozważano unifikację nauczania języka niemieckiego na terenie naszego powiatu, aby kompetencje językowe były doskonalone na kolejnych etapach nauczania w poszczególnych szkołach i zakończyły się wymiernym efektem biegłej znajomości tego języka na końcu edukacji.

Dlaczego język niemiecki?

Tu pani Kopeć argumentowała, że język najbliższego sąsiada nie wystarczy znać, ale trzeba go rozumieć. Warto też mieć na uwadze, iż ze względu na starzenie się niemieckiego społeczeństwa szacuje się, że do 2025 roku będzie brakowało tam około 6,5 miliona pracowników. Ten fakt zapewne może sprawić, że niemieccy inwestorzy będą poszukiwali pracowników niekoniecznie u siebie, a już obecnie obserwuje się powstawanie firm o kapitale niemieckim w zachodniej Polsce.

Na drugą cześć konferencji przybyli nauczyciele wszystkich języków obcych nauczanych w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu złotowskiego. Uczestniczyli oni w interaktywnym wykładzie poprowadzonym przez panią Magdalenę Tokłowicz, psycholog, specjalizującą się w badaniu osobowości MBTI, niezwykle pomocnym w rozwijaniu kompetencji pedagogicznych u nauczycieli i klientów biznesowych.

Konferencja zakończyła się warsztatami dla nauczycieli języków obcych, które odbyły się w I Liceum Ogólnokształcącym. Tu pedagodzy mieli do wyboru cztery panele: “Osobowość nauczyciela i ucznia a skuteczne metody uczenia się” prowadzony przez panią Magdalenę Tokłowicz, “Nauczanie języków obcych z wykorzystaniem podręczników na tablecie” prowadzony przez panią Joannę Wójcik, nauczycielkę języka niemieckiego w Niepublicznym Gimnazjum w Jastrowiu, “Praca z filmem krótkometrażowym na lekcji języka obcego” prowadzonym przez panią Marię Kopeć oraz “Praca z autentycznym materiałem na lekcjach języka niemieckiego” prowadzonym przez panią Marinę Kamilli, nauczycielkę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie.

Inicjatorami całego przedsięwzięcia był Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Złotowie pan Wiesław Pachocki oraz  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie Karolina Skotarczak-Dobrzyńska.

Czy konferencja była potrzebna i przydatna?

Takie pytanie zadano niektórym uczestnikom. Oto kilka odpowiedzi:

Sądzę, że tego typu spotkania są potrzebne i ciekawe. Szczególnie ważna jest możliwość spotkania innych nauczycieli języków i wymiana doświadczeń. Lokalnie takiej sposobności praktycznie nie było do tej pory. Wykład i warsztaty dotyczące osobowości ucznia i nauczyciela oceniam jako bardzo ciekawe i fachowe - odpowiedziała pani Joanna Konat-Suchy, nauczycielka języka francuskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

Uważamy, że szkolenie było bardzo fajnie poprowadzone - w sposób przemyślany i dynamiczny (nie było czasu na nudę). Panowała miła atmosfera, zarówno podczas wykładu jak i zajęć w grupach. Tematyka konferencji była bardzo ciekawa i z pewnością przyda nam się w pracy. Uważamy również, że podobne szkolenie powinno być zorganizowane dla innych nauczycieli, nie tylko językowców. Naszym zdaniem lepiej byłoby organizować takie szkolenia na początku roku szkolnego - napisały pani Justyna Sowa  i pani Anna Graj-Śliga, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie.

Profesjonalnie przygotowana konferencja „Wielojęzyczność atutem Europejczyka” pozwoliła mi na spotkanie, twórcze dyskusje i wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami nauczającymi języków obcych nowożytnych.  W normalnych, codziennych warunkach nie często nadarza się ku temu okazja. Niezwykle cenne są wrażenia z warsztatów, podczas których mogliśmy otworzyć się na metody pracy uatrakcyjniające lekcje. Taka konferencja to świetny pomysł na zintegrowanie i angażowanie w twórcze działania  nauczycieli języków obcych. Można w przyszłości zaprosić do dyskusji przedstawicieli rodziców, uczniów i osoby, które z racji wykonywanego zawodu, chciałyby opowiedzieć, jak znajomość języków obcych toruje drogę w życiu zawodowym i prywatnym - dodała pani Ewa Miareczko, nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie.

Warto było posłuchać różnych stanowisk: perspektywy i możliwości  organu prowadzącego, problemów nauczycieli, ale też perspektywy i odbioru problemu rodzica/rodziców. Wiele rzeczy nabiera trochę innych barw, ale też wieloma głowami i głosami można łatwiej znaleźć konstruktywne rozwiązania. Organizacja konferencji dobra, wymiana doświadczeń... Skorzystałam również z warsztatów. Z pożytkiem dla siebie spędziłam czas - odpowiedziała pani Magdalena Fertikowska, nauczycielka z Gimnazjum nr 2 w Złotowie.

 

red. I LO w Złotowie

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego.