JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Walka 3R

  

W piątek 22 maja najlepsi uczestnicy rywalizacji Walki 3R odebrali puchary i dyplomy z rąk pani dyrektor szkoły Karoliny Skotarczak – Dobrzyńskiej, oraz pomysłodawcy rozgrywek – Wojciecha Jarki. W kategorii dziewcząt najlepsza okazała się Klaudia Waloch, zaraz za nią uplasowały się kolejno, Katarzyna Dropiewska, Ewa Dzioba i Aleksandra Terkiewicz.  Wśród mężczyzn bezkonkurencyjny okazał się pan Wojciech Wegner. Drugie miejsce zajął Błażej Popławski. W trakcie rozgrywek topniała grupa mężczyzn dziesiątkowana kontuzjami.  Walka 3R była pomyślana tak, by młodzież rywalizowała między sobą w trzech dyscyplinach tj. w tenisie ziemnym, stołowym i badmintonie. Każdy mecz grano do 21 punktów. Różnica między sumą punktów zdobytych, a sumą punktów straconych wyłaniała zwycięzcę. 

tekst: Wojciech Jarka - nauczyciel wychowania fizycznego
fot.: Andrzej Żujew

Piłka plażowa

Uczennice naszej szkoły: Klaudia Tomas i Kaja Kotowicz zdobyły mistrzostwo powiatu w piłce plażowej. Bez straty seta, pewnie ograły rówieśniczki z ekonoma i CKZ i U. Teraz czeka je trudniejsze zadanie . 27 maja rywalizować będą na szczeblu rejonowym ze znacznie lepszymi zespołami w ośrodku wypoczynkowym Płotki k. Piły.

tekst Wojciech Jarka - nauczyciel wychowania fizycznego 

Zapraszamy na komedię A. Fredry

Przy tej okazji odbędzie się zbiórka pieniędzy na leczenie naszego ucznia Wojtka Wiese.

KEWIN W ELIMINACJACH CENTRALNYCH OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ W WARSZAWIE


Kewin Nowakowski, uczeń I LO im. M. Skłodowskiej – Curie w Złotowie, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Okręgowego OF w Poznaniu do eliminacji centralnych, uzyskał także pozytywną ocenę Komitetu Głównego OF.

Finał ogólnopolski XXVII OF odbył się 24 kwietnia br. w Warszawie w gmachu PAN (Pałac Staszica) i na Wydziale Filozofii UW. Uczestnicy eliminacji centralnych zostali podzieleni na 10 grup tematycznych (wg tematu pracy z etapu szkolnego). Zawody centralne miały charakter egzaminu ustnego, który składał się z 3 części: 

a/ obrony pracy pisemnej z etapu szkolnego (temat pracy: ”Czy wojna może być sprawiedliwa? Odpowiedz, odwołując się do znanych Ci koncepcji filozoficznych”) 

b/ odpowiedzi na 2 pytania komisji egzaminacyjnej oparte na programie olimpiady 

c/ analizie fragmentu tekstu filozoficznego 

Dodatkowe pytania, które otrzymał Kewin dotyczyły: hedonizmu i utylitaryzmu. Tekst źródłowy dotyczył greckiego filozofa Epikura. Ocena ogólna, jaką uzyskał Kewin, nie pozwoliła mu wprawdzie znaleźć się w gronie zwycięzców Olimpiady, ale mimo to udział w szerokim finale można uznać za udany, mając na uwadze fakt, że jest on uczniem klasy pierwszej i ma jeszcze przed sobą dwie szanse w następnych latach nauki. Opiekunem naukowym Kewina jest dr Sylwester Szczerbiak. Gratulujemy i życzymy sukcesu w finale. 

MATURA 2015

Dnia 4 maja 2015 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do części obowiązkowej z języka polskiego przystąpiło 110 tegorocznych absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. Warto wspomnieć, że egzamin ten od tego roku zmienił swoją formułę. Uczniowie zdają 3 egzaminy pisemne obowiązkowe na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz przynajmniej jeden egzamin pisemny dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez określania progu zdawalności. Obowiązkowo uczniowie także przystępują do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Od tego roku wszystkie  egzaminy dodatkowe są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Szczególna zmiana nastąpiła w egzaminie ustnym z języka polskiego, nie ma już prezentacji, do której we wcześniejszych latach mogli się wcześniej przygotować uczniowie, ale losowane są zestawy zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym. 

Sesja właściwa egzaminów maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będzie trwała do 21 maja 2015 r.

Wszystkim Abiturientom życzymy powodzenia!

Red. I LO
fot.: Karol Potapowicz

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...