JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Certyfikat językowy DSD w Złotowie

Złotowscy uczniowie będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II).  Egzamin przeprowadzany w licencjonowanych szkołach potwierdza znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 jednocześnie poświadczając umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech. Uczestnicy programu DSD otrzymają dodatkowy atut na rynku pracy oraz łatwiejszy dostęp do stypendiów w krajach niemieckojęzycznych.
Dnia 29 kwietnia na zaproszenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie gościliśmy w Złotowie koordynatora programu rządowego Republiki Federalnej Niemiec ds. szkolnictwa za granicą, pana Karla-Martina Everdinga, który nadzoruje organizację egzaminów DSD (Deutsches Sprachdiplom) w Polsce. Na początku wizyty odwiedził I Liceum Ogólnokształcące, gdzie obserwował zajęcia języka niemieckiego oraz przybliżył germanistkom i dyrekcji zasady przystąpienia do programu DSD oraz wymagania dotyczące egzaminu DSD II. Dyplom DSD poziom II jest świadectwem znajomości języka niemieckiego oferowanym na całym świecie, odpowiada poziomowi C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na uniwersytety w Niemczech. Jest certyfikatem potwierdzającym biegłą znajomość języka niemieckiego mile widzianym przez pracodawców w Polsce i za granicą. Należy zaznaczyć, że kurs oraz egzamin są całkowicie bezpłatne dla uczestników. Taką możliwość otrzymają w przyszłym roku szkolnym uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego,  którzy zdecydują się na udział w programie. Przez trzy lata intensywnej nauki szkoła, w ścisłej  współpracy z Centralą Szkolnictwa Zagranicznego (ZfA), będzie przygotowywała uczniów do egzaminu przeprowadzanego według standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich. Certyfikat ten, przy obowiązkowej już dzisiaj znajomości języka angielskiego, staje się dodatkowym atutem na rynku pracy. Jest on również niezwykle przydatny studentom polskich uczelni ubiegającym się o stypendium w krajach niemieckojęzycznych. Kolejnym etapem wizyty gościa w Złotowie było spotkanie z burmistrzem miasta, panem Adamem Pulitem oraz panią wiceburmistrz Małgorzatą Chołodowską. Tematem rozmowy była możliwość udziału gimnazjów w programie DSD oraz przygotowania do egzaminu DSD poziom I (odpowiednik  poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Władze miasta bardzo przychylnie ustosunkowały się do pomysłu objęcia gimnazjów programem DSD widząc w nim dla złotowskich uczniów  szanse zdobycia kolejnych kwalifikacji i umiejętności. System taki pozwoliłby na konsekwentną intensywną naukę języka – uczniowie uczestniczący w programie w gimnazjum, po otrzymaniu certyfikatu DSD I, kontynuowaliby naukę w I Liceum, które daje możliwość uzyskania certyfikatu DSD II.

Koordynator programu DSD w Polsce, pan Karl-Martin Everding, odwiedził również Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, gdzie spotkał się z dyrektorem, p. Karolem Wójcikiem oraz nauczycielkami języka niemieckiego p. Moniką Cochór i p. Ewą Tomaszewską. Spotkanie miało charakter informacyjny, rozważano możliwość przystąpienia Gimnazjum Publicznego nr 1 do programu DSD.

tekst: Alicja Heimann
fot.: Emilia Kozłowska
Na zdjęciu, od lewej: Alicja Heimann, Karolina Skotarczak – Dobrzyńska, Karl-Martin Everding, Ewa Miareczko

Pożegnanie maturzystów 2015

Bądź wierny, idź        

Jedni przychodzą, inni odchodzą. I mimo, że odejścia są nieuniknione to i tak zawsze wywołują mieszane uczucia. Już tylko kilka dni pozostało uczniom szkół średnich na ostatnie powtórki przed jednym z najważniejszych egzaminów życia - maturą, która rozpocznie się 4 maja.

Jak to w życiu każdego człowieka bywa, kiedyś trzeba pożegnać się ze szkołą. Opuścić mury szkolne i pójść dalej w świat. 24 kwietnia dla uczniów klas maturalnych z I LO w Złotowie wybrzmiał ostatni dzwonek. Uroczystość prowadzili uczniowie klas drugich, Kaja Kotowicz i Mikołaj Jagodziński. Jak co roku, w części oficjalnej mieliśmy okazję wysłuchać przemówienia pani dyrektor, Karoliny Skotarczak - Dobrzyńskiej oraz zaproszonych gości. Maturzyści przekazali sztandar szkoły uczniom klas drugich. Najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe z rąk dyrektora szkoły. Pozostałym uczniom świadectwa wręczyli wychowawcy klas. Dyplomy na ręce maturzystów złożone zostały również w podziękowaniu za tworzenie szkolnej gazetki, grę w szkolnym teatrze „Matysarek”, osiągnięcia sportowe czy udział w konkursach. Pamiętajcie - nigdy nie jest za późno ani za wcześnie. Jest dokładnie wtedy, kiedy trzeba. Wasza przyszłość stoi przed wami otworem. Wasza przyszłość wyciąga do Was dłonie. Wybór należy do Was. Bądźcie odważni. Dzięki odwadze, przyszłość staje się dobra-mówiła Sandra Tessmer, która w imieniu młodszych rówieśników pożegnała abiturientów. Nie zabrakło także podsumowania ze strony maturzystów. Martyna Zenfler wspominała o pierwszych, nie łatwych dniach w szkole. Kiedy to byliśmy wystraszeni i zagubieni, ale z pomocą starszych kolegów i koleżanek oraz nauczycieli daliśmy radę. Jak sami mówią nauczyli się nie tylko wzorów matematycznych, czy dat historycznych. To miejsce to przede wszystkim ludzie, to największy atut. Poza tym uważam, że ta szkoła jest dla ludzi ambitnych, którzy potrafią sami nad sobą pracować. Bez wkładu własnego traci się tam tylko czas-mówi tegoroczna absolwentka, Magdalena Konitzer. Po części oficjalnej, rozpoczęła się gala „Maryśki 2015”, na której zostały wręczone statuetki, w różnych kategoriach. Głosowanie na kandydatów odbyło się równocześnie z wyborami do Samorządu Uczniowskiego. Prowadzącymi tej części uroczystości byli: Karolina Wesoły i Dominik Cierniak. Zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach:
Pomocna dłoń - Jowita Gała
Dusza towarzystwa - Radosław Meller
Wszystkozałatwiacz - Agata Stawiszyńska
Mistrz ciętej riposty - Radosław Głyżewski
Ukryty talent - Agnieszka Witkowska
To był dobry czas. Teraz tylko odliczać dni do matury i wierzyć w to, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Będzie to, co musi być. Zdjęcia w galerii.

tekst: Karina Buczek
fot.: Katarzyna Dropiewska i Aleksandra Piórkowska

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Dnia 23 kwietnia 2015 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie odbyła się debata społeczna Policji. Tym razem tematem debaty było bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Uczestnikami debaty byli głównie uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Gościliśmy także burmistrza Miasta Złotowa pana Adama Pulita oraz Wójta Gminy Złotów pana Piotra Lacha. Debatę rozpoczął multimedialny wykład podinsp. Roberta Kreczmera ze Szkoły Policji w Pile, który na co dzień zajmuje się bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni i cyberprzestępczością. Opierając się na przykładach z życia wziętych zaprezentował audytorium, jakie konsekwencje można ponieść  nie zachowując ostrożności podczas korzystania z Internetu. Przestrzegał także przed  phishingiem, paserstwem  i podszywaniem się. Zwrócił uwagę na istotę czytania ze zrozumieniem opisów aukcji, pokazując  przykładowe, w których zamiast rzeczywistego przedmiotu można kupić jego zdjęcie. Oprócz wykładu podinsp. Roberta Kreczmera podczas debaty zabrali także głos aspiranci z Wydziału do walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ich wypowiedzi dotyczyły głównie darknetu, czyli „czarnej strony” Internetu, w którym szerzy się cyberprzestępczość. Uczulali też na wszechobecną pedofilię, często atakującą w czasie w grania w gry on-line (np. Minecraft). Zostały przekazane podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa w Internecie oraz procedury postępowania w przypadku jego naruszenia przez osoby trzecie. W trakcie debaty Dyrektor I LO Karolina Skotarczak-Dobrzyńska wskazywała na realność wielu z podawanych niebezpieczeństw wśród młodzieży, powołując się na badania dokonane w Liceum w ramach ewaluacji wewnętrznej. Miejmy nadzieję, że pogłębiona świadomość uczestników debaty wpłynie na zwiększenie bezpiecznych zachowań Internecie. Zdjęcia w galerii.

Red I LO
fot. Katarzyna Dropiewska

Komunikat Dyrektora

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie ogłasza, że w dniach 4-6 maja 2015 r. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne dla uczniów klas pierwszych i drugich z powodu egzaminów maturalnych. Uczniowie, którzy chcieliby w te dni przebywać pod opieką szkolną proszeni są o zgłoszenie takiej potrzeby w sekretariacie szkoły w dniu 30 kwietnia 2015 r. (czwartek). Jednocześnie przypominam o bezpiecznym spędzaniu długiego weekendu i godnym reprezentowaniu szkoły poza nią. Życzę miłego wypoczynku.

Karolina Skotarczak -Dobrzyńska - dyrektor szkoły

XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

   
Za nami etapy diecezjalne XIX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Przystąpili do nich uczniowie z prawie 2000 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. W śród nich znalazła się reprezentacja z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie: Anna Natoniewska, Bartosz Michałek i Maria Sendłak. Konkurs Biblijny cieszy się wciąż niesłabnącym zainteresowaniem młodzieży. Świadczy o tym pierwszy etap eliminacji, który w marcu br. odbył się w szkołach. Wzięło w nim wówczas udział niemal 30 tys. uczestników. Do zmagań diecezjalnych mogło zakwalifikować się trzy osoby najlepszych przedstawicieli każdej ze zgłoszonych placówek. Etap diecezjalny przeprowadzony 21 kwietnia 2015r. we wszystkich polskich diecezjach, zgromadził w sumie ponad 3150 uczestników. Na eliminacje złożyły się dwie zasadnicze części: pisemna i ustna. W pierwszej młodzież przystąpiła do rozwiązania testu składającego się z pytań wyboru i tzw. otwartych, w których należało odnieść się krótko do danej problematyki z zakresu Księgi Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich, stanowiących tegoroczny zakres. W drugiej Diecezjalna Komisja Konkursowa w Bydgoszczy, której przewodniczył ks. Sławomir Bromberek wyłoniła siedmioro laureatów do części ustnej, której celem było z kolei wyłonienie trojga finalistów. Wysoki i wyrównany poziom wiedzy biblijnej uczniów spowodował konieczność dogrywki. Gratulujemy reprezentacji z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie za zajęcie wyskokach miejsc i godnego reprezentowania naszej szkoły.

tekst i fot.: ks. Adrian Piecuch MSF

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...