JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

MATURA 2015

Dnia 4 maja 2015 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do części obowiązkowej z języka polskiego przystąpiło 110 tegorocznych absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie. Warto wspomnieć, że egzamin ten od tego roku zmienił swoją formułę. Uczniowie zdają 3 egzaminy pisemne obowiązkowe na poziomie podstawowym: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz przynajmniej jeden egzamin pisemny dodatkowy na poziomie rozszerzonym, bez określania progu zdawalności. Obowiązkowo uczniowie także przystępują do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Od tego roku wszystkie  egzaminy dodatkowe są zdawane wyłącznie na poziomie rozszerzonym. Szczególna zmiana nastąpiła w egzaminie ustnym z języka polskiego, nie ma już prezentacji, do której we wcześniejszych latach mogli się wcześniej przygotować uczniowie, ale losowane są zestawy zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie. Zadaniem zdającego będzie – po 15-minutowym przygotowaniu – wygłoszenie wypowiedzi monologowej, a następnie uczestniczenie w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym. 

Sesja właściwa egzaminów maturalnych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie będzie trwała do 21 maja 2015 r.

Wszystkim Abiturientom życzymy powodzenia!

Red. I LO
fot.: Karol Potapowicz