JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Dlaczego właśnie I LO ?

  • Jesteśmy najlepszym państwowym liceum ogólnokształcącym
    w północnej Wielkopolsce według Rankingu Perspektyw 2019.

  • Nasi uczniowie osiągają sukcesy w różnych dziedzinach nauki.

  • Absolwenci I LO w Złotowie studiują na prestiżowych uczelniach. 

Dlaczego warto się u nas uczyć?

  • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych,
  • niepowtarzalny klimat i rodzinna atmosfera,
  • zadowoleni uczniowie,
  • wieloletnia tradycja w nauczaniu,
  • szkoła jest bezpieczna i przyjazna,
  • innowacyjni nauczyciele,
  • interaktywne pomoce naukowe,
  • sala gimnastyczna z siłownią,
  • dobrze wyposażona biblioteka szkolna ze stanowiskami komputerowymi,
  • dobra lokalizacja-w centrum miasta w pobliżu dworca PKP i PKS,
  • wieloletnia współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu i Nadnoteckim Instytutem UAM w Pile,
  • zajęcia w laboratoriach naukowych i pracowniach specjalistycznych ośrodków akademickich oraz zajęcia terenowe pod opieką pracowników naukowych,
  • klasy akademickie - moduł przyrodniczy, fizyczny i historyczny,
  • udział w ligach przedmiotowych ( matematyka, fizyka, język angielski, historia)-stały kontakt z uczniami liceów w Wielkopolsce dzięki nowoczesnej sali wideokonferencyjnej,
  • możliwość uzyskiwania stypendiów za wyniki w nauce, działalność naukową, społeczną, artystyczną i sportową,
  • bezpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych liceum trzyletniego.                                                       

Poza lekcjami 

  • Teatr MATYSAREK,we współpracy z POPP,
  • Teatr DRUGIE DNO,
  • Klub Młodych Ekologów,
  • Uczniowski Klub Sportowy "Everest"
  • polsko-niemiecka wymiana partnerska ze szkołą Gymnasium Am Kothen w Wuppertalu,
  • gazetka szkolna „LOkomotywa”,
  • szeroka działalność charytatywna i wolontariat: Szlachetna Paczka, WOŚP,
  • aktywna współpraca ze stowarzyszeniami i instytucjami,
  • prężnie działający Samorząd Uczniowski,
  • dyskoteki i imprezy szkolne,
  • szerokie spektrum przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych,
  • wycieczki krajoznawczo-turystyczne po Polsce i Europie,
  • liczne wycieczki dydaktyczne,
  • profesjonalne zajęcia dziennikarskie,
  • bezpłatne zajęcia w szkole organizowane przez POPP:
    • język angielski,
    • zajęcia literackie,
    • zajęcia turystyczno-krajoznawcze,
    • zajęcia sportowe.

Sport

  • „Szkoła w Ruchu”  tytuł nadany przez Ministra Edukacji Narodowej jedynej szkole ponadgimnazjalnej w powiecie,
  • sukcesy sportowe w piłce nożnej, pływaniu, lekkiej atletyce, szachach, tenisie stołowym i innych,
  • „Ogólniada” – szkolny dzień sportu i zdrowia,
  • rozgrywki indywidualne i międzyklasowe o mistrzostwo szkoły w wielu dyscyplinach,
  • zajęcia pozalekcyjne z siatkówki, tenisa ziemnego i aerobiku,
  • prężnie działający wolontariat sportowy,
  • spływy kajakowe z Uczniowskim Klubem Sportowym „Everest”.     

Nasze sukcesy

  • Nasi absolwenci uzyskują wysoką zdawalność matur:  2017/2018 - 100%, 2016/2017 - 98,86%, 2015/2016 - 100%, 2014/2015 - 100%,
  • Od kilku lat jesteśmy najlepszym państwowym liceum w północnej Wielkopolsce uzyskując tytuł SREBRNEJ SZKOŁY w roku 2019 i 2015, a w latach 2016-2018 tytuł BRĄZOWEJ SZKOŁY,
  • Otrzymaliśmy wyróżnienie „Wielkopolska Szkoła Roku” przyznane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r.
  • Uczniowie naszego liceum osiągają liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach: przedmiotowych, językowych, artystycznych i sportowych na szczeblu regionalnym,ogólnopolskim i międzynarodowym.
  

Jeżeli chcesz poznać naszą szkołę, porozmawiać z jej uczniami i nauczycielami, to zapraszamy
na dzień otwartych drzwi, 
który odbędzie się 6. kwietnia 2019 r. o godzinie 10:00.

Zapraszamy do obejrzenia wydarzeń szkolnych w obiektywie foto i video, oraz  prezentacji o szkole.