JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Kalendarium maturzysty 2019

2018

  •  1 października

Mija termin:

1. wydania opinii przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne (może być wydana 4 lata przed terminem egzaminu),
2. złożenia PZE (dyrektor szkoły) wstępnej deklaracji dotyczących wybranych przedmiotów, (w 2 egz.) (formularz do pobrania)
3. złożenia dyrektorowi szkoły wniosku z opinią lub orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej (razem z deklaracją),

2019

  • Do 7 lutego

Ostateczny termin złożenia PZE (dyrektor szkoły) ostatecznej deklaracji dotyczących wybranych przedmiotów, poziomów zdawania.

  • Do 6 marca 

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) ogłasza szkolny harmonogram egzaminów ustnych. 

  • 26 kwietnia

Koniec zajęć szkolnych.

  • Od 6 do 23 maja

egzaminy maturalne pisemne

  • Od 6 do 25 maja

egzaminy maturalne ustne z j. polskiego i j. obcych

  • 4 lipca

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego, przekazanie świadectw dojrzałości do szkół i wydanie świadectw zdającym.

  • Do 11 lipca

Złożenie pisemnej informacji do PZE (dyrektor szkoły) zawierającej oświadczenie o ponownym przystąpieniu do poprawkowego egzaminu maturalnego.

  • 20 sierpnia

pisemna część egzaminu maturalnego poprawkowego

  • 20-21 sierpnia

ustna część egzaminu maturalnego poprawkowego

 

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja