JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Dyżur nauczycielski

Zapraszamy P.T. Rodziców/Opiekunów naszych uczniów

na indywidualne spotkania z nauczycielami w dniu 17.10.2017 r.   

w godzinach od 16:00 do 17:00.

Konkurs fotograficzny

Świąteczna piosenka - konkurs

 

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA - DO POBRANIA

Warsztaty dziennikarskie

Informujemy, że warsztaty dziennikarskie z panią Angeliką Leszczyńską odbywają się w środy o 14:20 w sali nr 21. Zapraszamy.

Spotkania dla rodziców, opiekunów uczniów

Grono pedagogiczne I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie serdecznie zaprasza rodziców, opiekunów uczniów na spotkania, które odbędą się we wtorek, 19 września 2017 r. zgodnie z poniższym harmonogramem: 

16:30 – spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych w sali gimnastycznej;
17:30 – spotkanie rodziców uczniów klas drugich w salach lekcyjnych (II a w sali nr 30, II b w sali nr 15,  II c w sali nr 29);
17:30 – spotkanie rodziców uczniów klas trzecich w sali gimnastycznej.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja