JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Zmiana godzin pracy biblioteki

Informuję, że w II semestrze nastąpiła zmiana godzin pracy biblioteki. Biblioteka czynna jest codziennie do godziny 14 :00 a we wtorki do godziny 15:00. Zapraszam :).

Maria Rosińska

Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej zaprasza

Międzyklasowy konkurs w aerobiku grupowym

Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie

DWIE MARIE

MARIA GĄSZCZAK (1914-1943)
MARINNA ROŻEŃSKA (1913-2003) 
Elżbieta Czarnotta, Jowita Kęcińska- Kaczmarek, Roman Rożeński 
"Postaci godnych utrwalenia w takich właśnie publikacjach jest w naszej "złotowskiej" historii naprawdę wiele... Te jednak wybrane stanowią kwintesencję powikłanych, trudnych, niesłychanie dramatycznych często losów Złotowian, przede wszystkim jednak właśnie inteligencji naszej ziemi.

Dwie nauczycielki, dwie przyjaciółki, harcerki, dwie działaczki polskie- patriotki, pracujące i działające w polskim ruchu narodowym w trudnym okresie międzywojennym, a jednocześnie dwa tak różne życiorysy, zupełnie inne, mimo iż osadzone w takich samych realiach historycznych." (fragment słowa wstępnego Jowity Kęcińskiej- Kaczmarek) 

SPOTKANIE POPROWADZI KONRAD KACZMAREK

Komunikat Dyrektora nr 5/16/17

Informuję, że spotkanie z rodzicami (wywiadówka) odbędzie się 24 stycznia 2017 r. (we wtorek):

- dla klas trzecich o godz. 16:30 (zostaną omówione wyniki próbnych egzaminów maturalnych i semestralne wyniki nauczania),

-  dla pozostałych klas o godz. 17:00 (zostaną omówione wyniki semestralne).

   Zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i prawnym opiekunom.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja

Brązowa Szkoła 2018

  
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE w Złotowie jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018".

Czytaj więcej ...