JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Międzyklasowy konkurs w aerobiku grupowym

Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie

DWIE MARIE

MARIA GĄSZCZAK (1914-1943)
MARINNA ROŻEŃSKA (1913-2003) 
Elżbieta Czarnotta, Jowita Kęcińska- Kaczmarek, Roman Rożeński 
"Postaci godnych utrwalenia w takich właśnie publikacjach jest w naszej "złotowskiej" historii naprawdę wiele... Te jednak wybrane stanowią kwintesencję powikłanych, trudnych, niesłychanie dramatycznych często losów Złotowian, przede wszystkim jednak właśnie inteligencji naszej ziemi.

Dwie nauczycielki, dwie przyjaciółki, harcerki, dwie działaczki polskie- patriotki, pracujące i działające w polskim ruchu narodowym w trudnym okresie międzywojennym, a jednocześnie dwa tak różne życiorysy, zupełnie inne, mimo iż osadzone w takich samych realiach historycznych." (fragment słowa wstępnego Jowity Kęcińskiej- Kaczmarek) 

SPOTKANIE POPROWADZI KONRAD KACZMAREK

Komunikat Dyrektora nr 5/16/17

Informuję, że spotkanie z rodzicami (wywiadówka) odbędzie się 24 stycznia 2017 r. (we wtorek):

- dla klas trzecich o godz. 16:30 (zostaną omówione wyniki próbnych egzaminów maturalnych i semestralne wyniki nauczania),

-  dla pozostałych klas o godz. 17:00 (zostaną omówione wyniki semestralne).

   Zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i prawnym opiekunom.

Zapraszamy na koncert

Lampion adwentowy z motywem złotowskim

Muzeum Ziemi Złotowskiej zaprasza do udziału w konkursie na lampion adwentowy z motywem złotowskim. Szczegóły i regulamin.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja