JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Konkurs „Matematyka w obiektywie”

Serdecznie zapraszam do udziału w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego "Matematyka w obiektywie".Konkurs organizowany corocznie przez Uniwersytet Szczeciński jest bezpłatny i powszechny, łączy świat  kultury wizualnej z nauką, popularyzuje i rozwija wiedzę i kulturę matematyczną, przełamuje bariery przed matematyką.

Uczestnicy:  2 grupy wiekowe (do i powyżej 20 roku życia). Aby wziąć udział w konkursie trzeba się zgłosić do p. Katarzyny Cielas, następnie zarejestrować na www.mwo.usz.edu.pl, podać swoje konto e-mailowe, poczekać na link aktywacyjny. Kolejnym krokiem jest  wypełnienie zgłoszenia. Zdjęcia (max 6 szt.) proszę wysyłać wraz z tytułami i opisami poprzez formularz elektroniczny).  Termin zgłoszeń: 31.10.2016 godz. 23:59

Nagrody dla laureatów: tablety, smartfony, gadżety o łącznej wartości ponad 15 tys. zł, nominacje do wystaw, kalendarza, książek, oryginalne dyplomy firmowane przez US, MEN, Rzecznika Praw Dziecka, MKiDN, listy gratulacyjne.

Nagroda dodatkowa  – Prezesa Polskiego Towarzystwa Matematycznego – za zdjęcie z najciekawszym opisem matematycznym.

Konkurs w tym roku  został wyróżniony honorowymi patronatami: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydenta Miasta Szczecin,  JM Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego,  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz  Prezesa Fundacji XX. Czartoryskich.

Młodość bezpieczna i niezależna – konkurs!

Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu złotowskiego – uwaga! Jesteście kreatywni, lubicie tworzyć, a przy tym cechują was zdolności artystyczne? Jeśli tak, ten konkurs jest dla was! Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie we współpracy ze złotowską Komendą Powiatową Policji zapraszają do aktywności. Temat: „Młodość bezpieczna i niezależna”, do wykonania: plakat. Ma on zachęcać do spędzania wolnego czasu w sposób aktywny i bezpieczny, wykluczający używanie środków odurzających, w tym dopalaczy. Konkurs kończy się 10 listopada (ogłoszenie wyników nastąpi dziesięć dni później), na przygotowanie ciekawego projektu zostało więc jeszcze trochę czasu. Regulamin i szczegóły.

Lubisz pisać? Weź udział w konkursie!

„Nie puść życia z dymem” – to kolejny konkurs, do udziału w którym zaprasza Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie. Tym razem jednak prace, których oczekuje organizator mają mieć formę nie plastyczną, a literacką. Napisanie wiersza lub opowiadania – przed uczestnikami postawiono takie właśnie zadanie. Utwory mają zachęcać do życia wolnego od nałogu palenia tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych, promować dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, a także inspirować do aktywnego spędzania wolnego czasu. Ponadto praca (o długości minimalnie ośmiu wersów i maksymalnie jednej strony formatu A 4) powinna również wskazywać negatywne fizyczne i psychiczne aspekty palenia tytoniu oraz innych środków psychoaktywnych. Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada, 20 listopada zaś ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Regulamin i pozostałe informacje.

Tenis stołowy

Szkoła rerportażu

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja