JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Komunikat Dyrektora nr 5/16/17

Informuję, że spotkanie z rodzicami (wywiadówka) odbędzie się 24 stycznia 2017 r. (we wtorek):

- dla klas trzecich o godz. 16:30 (zostaną omówione wyniki próbnych egzaminów maturalnych i semestralne wyniki nauczania),

-  dla pozostałych klas o godz. 17:00 (zostaną omówione wyniki semestralne).

   Zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i prawnym opiekunom.

Lokalizacja naszej szkoły ...

Szkoła mieści się w centrum Złotowa, przy jednej z głównych ulic, prowadzących do dworca kolejowego i autobusowego. W sąsiedztwie Liceum znajdują się: pływalnia Laguna, korty tenisowe, lodowisko (w czasie zimy) i sala Z.C.A.S., na której swoje spektakle wystawia szkolny teatr Matysarek. Złotów jest siedzibą gminy oraz miastem powiatowym, położonym w środkowej części Krajny, nad rzeką Głomią, na północnym krańcu województwa wielkopolskiego. 

O nas ...

Szkoła ma wieloletnie doświadczenie w kształceniu młodzieży. Nasi absolwenci studiują na znanych uczelniach w kraju i za granicą. Na podstawie wyników badań ankietowych, przeprowadzonych wśród młodzieży i rodziców naszych uczniów, zdecydowana większość uważa, że szkoła jest bezpieczna, a uczniowie są  zadowoleni z podjęcia nauki w naszym Liceum. Misja, wizja i priorytety pracy szkoły. Prezentacja