JoomlaTemplates.me by Discount Bluehost

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO

INFORMUJEMY, co następuje

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Złotowie

ul. Boh. Westerplatte 9, 77-400 Złotów  

tel: 67 263 25 99  , email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektorem ochrony danych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie jest:

Alicja Mendyk

ul. Łowiecka 1

77-400 Złotów

Tel: 500 329 056

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Do inspektora ochrony danych można zwracać się z pytaniami dotyczącymi sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, w związku z działaniem szkoły. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią:

- obowiązujące przepisy prawa

- zawarte umowy

- udzielona przez Państwa zgoda.

Cele przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z przepisów prawa, statutu oraz realizowanych w interesie publicznym.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być :

  • podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów (np. podmioty świadczące usługi informatyczne, bhp itp.)
  • podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa  (np. Policja, Prokuratura, Sąd, Starostwo Powiatowe itp.)

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nauki w szkole.  Po tym czasie dane zostaną zarchiwizowane i będą przechowywane na czas uregulowane odrębnymi przepisami prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  •  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO.

Charakter wyrażenia zgody na przetwarza nie danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest obowiązkowe.

Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem skorzystania z niektórych świadczeń lub usług.